disclaimer

Disclaimer

Deze disclaimer is op de inhoud en het gebruik van de website van Vergelijken Van Thuis Uit van toepassing. Door het gebruik van de site accepteer je deze disclaimer.

Aansprakelijkheid

Vergelijken Van Thuis Uit doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat de informatie op de site (inclusief alle productinformatie die er te vinden is, de eventuele  beoordelingen en uitkomsten van vergelijkingen) geen fouten bevat. Helaas kunnen we dit niet garanderen. Beslissingen die bezoekers nemen op basis van informatie op de site zijn geheel voor eigen rekening en risico.

Rechten

Vergelijken van Thuis uit, of de rechthebbende, behoudt alle rechten, waaronder auteurs- en merkrechten en/of andere intellectueel eigendomsrechten, met betrekking tot alles wat op de site staat. Daaronder vallen ondermeer teksten, vergelijkingen, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s en merken. Geen van deze rechten gaan over op bezoekers/gebruikers van de site. De site en alles wat erop staat mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële doeleinden. Bezoekers en gebruikers mogen niets van de site overnemen, vermenigvuldigen, verspreiden of op een andere manier ter beschikking stellen aan anderen, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Vergelijken Van Thuis Uit of de rechthebbende.

Financiële vergelijkers

De gebruikte financiële tools voor het vergelijken van auto-, reis-, en zorgverzekeringen op Vergelijken Van Thuis Uit zijn eigendom van DSC Finance.
Over deze op Vergelijken Van Thuis Uit weergegeven financiële tools kunnen geen vragen gesteld worden aan Vergelijken Van Thuis Uit. Voor vragen betreffende deze financiële vergelijkers verwijzen wij u door naar DSC Finance.

Financiële producten

Heeft u inhoudelijke vragen over een verzekering neem dan contact op met uw verzekeraar of met de verzekeraar van uw keuze. Ook voor schademeldingen dient u contact op te nemen met uw verzekeraar.
Vergelijken Van Thuis Uit mag u hierin niet adviseren of uw vragen beantwoorden daar zij niet in het bezit is van een hiervoor benodigde AFM vergunning.

Wijzigingen

Vergelijken Van Thuis Uit mag de informatie op de site, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, altijd wijzigen zonder dit van te voren aan te kondigen. Wij raden dan ook aan om regelmatig na te gaan of de informatie op de site is gewijzigd.