privacy

Op Vergelijken Van Thuis Uit.nl is de privacy van onze bezoekers van het grootste belang.

Statistieken

Zoals bijna alle andere websites maken wij gebruik van een bezoekers teller. De gegevens die worden gezien zijn bijvoorbeeld ( IP ) adres, browsertype, Internetprovider, Bezoekduur en tijd, entree/exit paden, trent analyze, demografische gegevens.

Wij verzamelen met onze statistieken geen e-mail adressen of persoonlijke gegevens !

Cookies

Vergelijken Van Thuis Uit.nl maakt gebruik van cookies om voorkeuren van haar bezoekers te onthouden.

Vergelijken Van Thuis Uit.nl heeft geen toegang noch controle over cookies die worden gebruikt door adverteerders of door websites waar naar wordt door verwezen.

Doel

Met deze website willen wij u de mogelijk verschaffen om met behulp van vergelijkingsmogelijkheden informatie te geven over het aanschaffen van diverse diensten. Deze website is er op gericht u een overzicht te geven. Deze website verkoopt geen fysieke producten, en voor afgesloten overeenkomsten is Vergelijken Van Thuis Uit.nl dan ook niet verantwoordelijk.

Als u meer informatie wenst of als u wilt voorkomen dat bedrijven deze informatie gebruiken, klikt u op deze link.